BESTYRELSEN FOR "KNIVHOLTS VENNER":


Formand: 

John Oscar Sørensen

tlf.: 20 72  89 35

johnoscarsorensen@gmail.com


Næstformand:

Svend Erik Hansen

tlf.: 53 61 29 57

vestervanggods@gmail.com


Kasserer:

Mariann Jørgensen

tlf.: 30 31 01 42

vibevej7@gmail.com


Bestyrelsesmedlem:

Mogens Nyeng Hansen

tlf.: 40 76 56 00

monyha2002@yahoo.dk


Bestyrelsesmedlem:

Sven Melgaard

tlf: 24489726

svenmelgaard@icloud.com


Bestyrelsesmedlem:

Per F. Kølbak

TLF: 40387006

per@koelbak.dk


Bestyrelsesmedlem

Ingeborg W. Christensen

tlf: 61309407

ingeborgxci@gmail.comSuppleant:

Agnete Sørensen

tlf.: 24 63 41 04

johnoscarsorensen@gmail.com


2 Supleant

Jesper Korsgaard

tlf: 20881545

gkorsgaard@mail.com

____________________________________________________________________________________KNIVHOLTS VENNER


Støtteforeningen Knivholts Venner blev dannet på stiftende generalforsamling den 14. september 2005.


Knivholts Venner har til formål at yde praktisk støtte til udvikling, drift og brug af Knivholt Hovedgaard.


Knivholts Venner medvirker til at skabe kendskab til Knivholt Hovedgaard, med henblik på at skabe aktiviteter og liv.


Knivholts Venner søger at skabe socialt fællesskab blandt de mange brugere - ligeledes at samle idéer og erfaringer og videreformidle disse til Knivholts bestyrelse.

BLIV MEDLEM AF KNIVHOLTS VENNER


Har du lyst til at være med til at gøre noget for Knivholt, enten aktivt eller med lidt færre kræfter -

eller synes du, at idéen med Knivholts Venner bare er god, så er du velkommen til at tegne dig som medlem.


Årligt kontingent er 125,- kr. for enkelt personer og 200,- kr. for ægtepar/samlever.

For foreningen er virksomheder er kontingentet 500,- kr. årligt.


Kontakt 


Mogens Nyeng Hansen

mail: monyha2002@yahoo.dk eller 40765600

enten pr. mail eller telefon for medlemsskab.Følg os på Facebook


"Knivholts Venner"